Conference Organizers

Conference Co-Chairs:

Olivia R. Liu Sheng, University of Utah, Olivia.sheng@eccles.utah.edu

Xiao Fang, University of Delaware, xfang@udel.edu

Gautam Pant, University of Iowa, gautam-pant@uiowa.edu

 

Program Co-Chairs:

Han-fen Hu, University of Nevada-Las Vegas, han-fen.hu@unlv.edu

Zhepeng (Lionel) Li, York University, Canada, zli@schulich.yorku.ca

 

Web and Technical Chair:

Xiao Liu, Arizona State University, xiao.liu.10@asu.edu

 

Conference Coordinator:

Robin Lynch (robin.lynch@eccles.utah.edu, 801.581.8428)

David Eccles School of Business, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112

 

Conference Email:

winter@gkmc.utah.edu